ZPB.by

Saturday, May 30th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: O tym mówią Blog ZPB Akcja dobroczynna

Akcja dobroczynna

Email Drukuj PDF

W potrzebie serca

Wzrok jest najważniejszym ze zmysłów, którymi postrzegamy świat. Ci, którzy go mają, często nie uświadamiają sobie, jakie bogactwo posiadają, często nawet nie mogą sobie uświadomić, co to znaczy - żyć bez wzroku lub mieć poważne jego wady, zwłaszcza dla dopiero poznającego świat dziecka…

 

19 kwietnia był dniem szczególnym dla nas wszystkich, ponieważ delegacja ZPB odwiedziła Grodzieńską Specjalistyczną Ogólnokształcącą Szkołę-Internat dla dzieci z wadami wzroku, która znajduje się przy ul. Dzierżyńskiego 93. Roześmiane twarze dzieci i nauczycieli spotkały nas przy wejściu. Po przywitaniu Helena Worobiowa, dyrektor szkoły, zaprosiła wszystkich na krótką wycieczkę po szkole, podczas której opowiedziała o tej placówce edukacyjnej.
W szkole-internacie uczy się 125 dzieci z wadami wzroku, są to dzieci od 3 do 18 lat. Tu realizuje się dokładnie taki sam program wychowawczo-dydaktyczny, jak w każdej innej szkole. Nastolatki o dysfunkcjach narządu wzroku, często cierpiący także i na inne choroby, w ośrodku pobierają edukację na różnych poziomach.
„Ze względu na problemy zdrowotne nasza szkoła ma mniejsze klasy (10-12 dzieci w klasie), specjalistycznie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, metody i formy pracy dostosowane do możliwości wzrokowych dzieci, a także szeroką gamę zajęć dodatkowych. Dziecko jest tu akceptowane takie, jakie jest. Ma prawo m.in. do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, oraz snu i wypoczynku, gdy jest zmęczone, zdrowego wyżywienia fachowej opieki i pomocy ze strony osób odpowiedzialnych i zaangażowanych. Oprócz stałych elementów dnia codziennego bardzo często odbywają się tu koncerty muzyczne i imprezy okolicznościowe i in. przedsięwzięcia” - powiedziała Helena Worobiowa.
W potrzebie sercaDyrektor podkreśliła, że mający bogatą tradycję ośrodek jest bardzo ważnym wsparciem terapii dzieci słabowidzących i niewidomych. Realizuje terapię o szerokim zasięgu: praca z psychologiem, logopedą i okulistą oraz warsztaty stymulujące wielozmysłowo. „Dzieci mają możliwość zajmować się muzyką (gra na instrumentach, śpiew) i nawet tańcem. Nasz chór otrzymał tytuł wzorowego, a orkiestra dęta przygotowuje się do otrzymania tego tytułu. Bardzo często zajęcia muzyczne stają się pasją życiową wychowanków i służą swoistą kompensacją wady wzrokowej. Absolwent szkoły Walenty Stankiewicz jest już studentem pierwszego roku grodzieńskiego college’u muzycznego. Chłopak jest niewidomy i niezwykle utalentowany. Ucząc się w naszej szkole, dzięki swym staraniom i wsparciu nauczycieli, osiągnął dużych sukcesów w muzyce, dostał m.in. stypendium specjalnego Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś ds. Wsparcia Młodzieży Utalentowanej. Obecnie Walenty przygotowuje się do udziału w międzynarodowym festiwalu muzycznym. Bardzo cieszymy się z tego, że mamy tak uzdolnionych dzieci. Trzeba zaznaczyć, że praca w szkole wymaga od nauczycieli i wychowawców nie tylko specjalnego wykształcenia, ale jest przede wszystkim powołaniem duszy ludzi, którzy chcą pomagać tym dzieciom. W szkole mamy 5 nauczycieli - absolwentów naszej szkoły” - powiedziała dyrektor.
Jak zaznaczył Kazimierz Znajdziński, prezes Miejskiego Oddziału ZPB w Grodnie, „Związek Polaków na Białorusi zawsze przeprowadzał liczne akcje dobroczynne. Właśnie z potrzeby serca przyjechaliśmy do dzieci z wadami wzroku, żeby podtrzymać i wręczyć prezenty. Przywieźliśmy gry, zabawki, odzież i stroje sportowe oraz farbę. Jest bardzo symboliczne, że nasza akcja przeprowadza się w przededniu Świąt Wielkanocnych, ponieważ jest wiosna, wszystko budzi się do życia, wokół jest pięknie i słonecznie, ale trzeba zawsze pamiętać, że są takie osoby, które nie mają możliwości tego wszystkiego zobaczyć, ale mogą odczuć nasze wsparcie, które jest im tak potrzebne”.
W potrzebie sercaNa powitanie delegacji ZPB uczniowie i nauczyciele szkoły przygotowali koncert muzyczny, który zawierał wiele wspaniałych niespodzianek artystycznych. Kazimierz Znajdziński zaproponował także wyjazd dziecięcej orkiestry dętej na wycieczkę do Białegostoku.
Radość tych dzieci, sprawnych inaczej, z każdego najmniejszego sukcesu, każdej pochwały dla nauczycieli i wychowawców szkoły jest nagrodą największą. Słuchając głosów dziecięcych, patrząc na tańczące walca pary, pomyślałam, że nie zważając na to, że mają problemy ze wzrokiem, zawsze pamiętają, co nie zawsze pamiętamy my, dorośli, zdrowi ludzie: życie jest dane nam raz, jest takie, jakie jest, trzeba go szanować, cieszyć się nim, trzeba kochać ludzi, odnaleźć w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o swoje marzenia, tworzyć w miarę swych możliwości - taka postawa do życia jest najdoskonalszą terapią dla nas wszystkich.

 

Jak powiedziała dyrektor szkoły Helena Worobiowa, szkoła-internat otrzymuje dotacje państwowe na swoje utrzymanie, które dobrze wspierają sieroty i dzieci znajdujące się na opiece państwowej, ale taka instytucja, jak szkoła-internat dla dzieci z wadami wzroku, zawsze potrzebuje środków i wszelkiego rodzaju pomocy sponsorskiej. Tel. kontaktowy szkoły:
8-0152-72-06-12

 

 

Joomla