ZPB.by

Thursday, Jun 04th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Polacy na Białorusi Sport Szczeciński sport

Szczeciński sport

Email Drukuj PDF

Szczeciński sportRozmowa z dr. hab. prof. US Jerzym Eiderem, dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Jakie były początki kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Szczecinie?

- Wszystko zaczęło się w roku 1952, kiedy zapoczątkowano takie kształcenie w Technikum Wychowana Fizycznego. Potem było Studium Nauczycielskie, następnie Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a od 1 października 1985 roku Uniwersytet Szczeciński.

Nasz uniwersytecki Instytut Kultury Fizycznej powstał na bazie Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej i do grudnia 2010 roku działaliśmy w strukturze Wydziału Nauk Przyrodniczych US. Od 1 stycznie 2011 roku przyznano nam samodzielność finansową.
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia powołany został na bazie IKF decyzją Senatu US z dnia 27 stycznia z dniem 1 marca 2011 roku. Jesteśmy drugim, po Rzeszowie, wydziałem kultury fizycznej działającym na polskich uniwersytetach. Jesteśmy szóstym wydziałem pod względem liczby studentów naszego szczecińskiego uniwersytetu.
Na naszym wydziale studiuje aktualnie, na trzech kierunkach, 1150 osób. Kierunkami tymi są: wychowanie fizyczne - ze specjalnością nauczycielską oraz gimnastyką korekcyjną i jako drugi kierunek turystyka i rekreacja – ze specjalnością, na pierwszym stopniu, animator rekreacji ruchowej i agroturystyki i na drugim stopniu zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji. Trzeci kierunek to licencjat ze zdrowia publicznego. Jego absolwenci w dużym procencie przechodzą następnie na dalsze studia na turystyce i rekreacji.
Nasz nowy kierunek turystyka i rekreacja powstał przy współudziale Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług naszego uniwersytetu. Jest to kierunek o różnych specjalnościach.

Jakich?

- Na I stopniu prowadzone są 2 specjalności - nasza wydziałowa to: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki, która przygotowuje absolwentów m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, hotelach, biurach podróży, klubach fitness czy gospodarstwach agroturystycznych oraz druga: menadżer turystyki prowadzona przez ekonomistów.
Także na II stopniu prowadzone są 2 specjalności - nasza: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji, która m.in. kwalifikacje do pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowo-rekreacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu pozyskanej wiedzy i druga, ekonomistów: biznes turystyczny, która daje możliwość swoim absolwentom m.in. do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej, do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach oraz instytucjach turystycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na obiektach obu wydziałów.
Rekrutacja na ten wspólny kierunek odbywała się od razu na konkretną specjalność prowadzoną w ramach danego wydziału. Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia będzie wydawany przez wydział, w którym student zrealizował wybraną specjalność.
Przymierzamy się też do nowej specjalności: trenerskiej, uzależniając ją od danej dyscypliny sportu. Może to być specjalizacja np. w piłce nożnej czy koszykowej, w pływaniu czy w siatkówce. W tych dziedzinach, w których spełniamy wymogi kadrowe. Aby prowadzić specjalizację trenerską, musimy posiadać trenera z minimum I klasą trenerską.
Mocno chcemy też wkroczyć od października w studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli, klas początkowych I-III oraz studia podyplomowe instruktorskie, trenerskie w różnych dyscyplinach, jak również fizykoterapii, masażu itp.
Przygotowujemy wreszcie dokumentację, aby uzyskać prawa doktoryzowania z nauk o kulturze fizycznej. Naszych pięciu wychowanków finalizuje prace habilitacyjne, co będzie dużym wzmocnieniem naszego młodego wydziału.

Wasi absolwenci tworzą obraz szczecińskiego sportu. Jak on prezentuje się na tle całego kraju?
- Nasz kierunek ukończyło 3750 magistrów wychowania fizycznego. W gronie tym mamy 7 olimpijczyków i jedną paraolimpijkę. Na ostatniej olimpiadzie w Pekinie było aż 12 przedstawicieli naszego Instytutu Kultury Fizycznej - w tym Marek Kolbowicz i Konrad Wasilewski, którzy zdobyli pierwszy w historii Szczecina złoty medal olimpijski w wioślarstwie. Wcześniej Henryk Wawroski z reprezentacją Polski w Montrealu w roku 1976 zdobył medal srebrny. Mamy też kilku innych świetnych sportowców - m.in. mistrzów świata.
Dwóch uczestników Letnich Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie w roku 2008 - Mateusz Sawrymowicz i Przemysław Stańczyk - zdobyli tytuł mistrza świata w pływaniu. W Melbourne 2007r. Mateusz Sawrymowicz zdobył złoty medal na dystansie 1500 m stylem dowolnym, a Przemysław Stańczyk na dystansie 800 m stylem dowolnym.
Kolejny sportowiec, którym możemy się pochwalić, to dr Krzysztof Krupecki - trzykrotny olimpijczyk-trener. To on wyszkolił utytułowanego Marka Kolbowicza, a także olimpijczyka Marka Gawkowskiego. W dotychczasowej pracy trenerskiej jego zawodnicy zdobyli łącznie około 250 medali na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych.
Także ubiegły 2010 rok był dla reprezentantów naszego Instytutu sportowo udany. W Barcelonie na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce Marcin Lewandowski zdobył złoty medal w biegu na 800 m, a Przemysław Czerwiński brązowy medal w skoku o tyczce.
Marek Kolbowicz, Konrad Wasielewski (wraz z Michałem Jelińskim, Adamem Korolem), zdobyli na mistrzostwach Europy w Portugalii Montemor-o-Welho złoty medal w czwórce podwójnej.
Studenci-sportowcy - przez swoje starty, osiągnięcia sportowe - promują nie tylko swój klub, Szczecin, województwo, nasz kraj, ale przede wszystkim Instytut Kultury Fizycznej. Są oni szczególną wizytówką sportową największej na Pomorzu Zachodnim uczelni - Uniwersytetu Szczecińskiego.
Można więc śmiało powiedzieć, że dawny IKF - a dziś Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia jest wizytówką sportową Szczecina i województwa zachodniopomorskiego?
- Każdego roku do egzaminów wstępnych przystępowało u nas liczne grono kandydatów, wśród których obecni byli sportowcy, mający klasy sportowe od trzeciej do mistrzowskiej międzynarodowej, uprawiający różne indywidualne i zespołowe dyscypliny sportowe, reprezentanci klubów sportowych Szczecina i naszego województwa. Wielu z nich było lub jest członkami kadry narodowej, reprezentujący nasz kraj na letnich igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, mistrzostwach świata, Europy czy Pucharach Świata. Istotną rolę promocyjną Instytutu Kultury Fizycznej odgrywają nasi absolwenci - trenerzy różnych dyscyplin sportowych, pracujący w szczecińskich i wojewódzkich klubach, będący trenerami kadr narodowych, olimpijskich i paraolimpijskich. To oni przez swoją pracę szkoleniową, zdobywane osiągnięcia zawodnicze, wywiady, które ukazują się w środkach masowego przekazu i inne formy obecności w środowisku - są najlepszą wizytówką wydziału. Z tego grona należy wymienić między innymi obecnie pracujących na naszym wydziale: dr Annę Iwińską, dr. Krzysztofa Krupeckiego, dr. Jerzego Troszczyńskiego, mgr. Rafała Burytę, mgr. Sławomira Fogtmana, mgr. Jerzego Iwińskiego oraz mgr. Leszka Piaseckiego.
Obecnie w strukturach naszego wydziału zatrudnionych jest 55 pracowników naukowo-dydaktycznych - tym 15 samodzielnych, z którym aż 8 to profesorowie tytularni, 28 doktorów nauk o kulturze fizycznej i 11 magistrów, z którym 6 ma już otwarte przewody doktorskie.
Na naszym wydziale jest zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Dotyczy to takich kierunków jak wychowanie fizyczne i turystyka. Natomiast na zdrowiu publicznym przeważają kobiety. Nasi studenci pochodzą głównie ze Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. Mamy też sporo absolwentów I stopnia z Wałcza, którzy u nas kontynuują studia magisterskie.

Gdzie znajdują zatrudnienie Wasi absolwenci?
- Jeżeli chodzi o kierunek wychowanie fizyczne, to pracują przed wszystkim w szkolnictwie, klubach, klubach fitness oraz służbach mundurowych, a także w wielu innych zawodach. Jeśli zaś chodzi o zdrowie publiczne, to najczęściej w sanatoriach i sanepidach. Gdzie będą pracować po turystyce i rekreacji - zobaczymy za kilka lat. Ten kierunek należy bowiem do zupełnie nowych.

A jak wygląda Wasza baza sportowa?
- Nasza baza sportowa jest raczej skromna. Jedna to hala sportowa przy ul. Piastów w budynku nr 7. Korzystamy też, dzięki uprzejmości pana dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego, z sali gimnastycznej przy ul. Wielkopolskiej 15. Do pełni szczęścia potrzebny jest nam stadion i hala sportowa z prawdziwego zdarzenia.
Wydział wydaje wreszcie własne czasopismo. Są to Zeszyty Naukowe, ukazujące się od roku 1990, nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym publikowane są artykuły prezentujące dorobek naukowy pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
Jesteśmy wreszcie organizatorami dorocznych konferencji naukowych przy współudziale Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej. W tym roku akademickim będą trzy takie konferencje. Od 3 lat jest wielki nacisk publikacji swojego dorobku na listach filadelfijskich.

 

Joomla