ZPB.by

Tuesday, Feb 18th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Społeczeństwo Gospodarka Kanał Augustowski

Kanał Augustowski

Email Drukuj PDF

Nowa strefa gospodarczaNowa strefa gospodarcza
Na Kanale Augustowskim zajdą zmiany. Zgodnie z dekretem prezydenta, podpisanym 26 maja br., na obszarze Kanału Augustowskiego stworzono wolną strefę gospodarczą.

W ciągu 20 lat będą  tutaj obowiązywać specjalne warunki prawne (kwota podatku będzie mniejsza o 70 proc.), które będą sprzyjać dalszemu rozwojowi infrastruktury kanału, wzrostu potencjału turystycznego, przyciąganiu inwestycji zagranicznych.
Z zalet tych warunków można będzie korzystać przez kilka miesięcy, kiedy biznes na kanale nabierze mocy. Już dokonane zostały pierwsze próby prowadzenia działalności gospodarczej w strefie rekreacyjnej. Pierwszy tramwaj rzeczny na 12 osób będzie kursować na Kanale Augustowskim w tym sezonie turystycznym. Tramwaj w całości stworzony jest przez przedsiębiorców grodzieńskich.  Pierwsze wycieczki pokazały, że jest on bardzo przydatny na Kanale Augustowskim. Jest bardziej mobilny niż statek, nie jest tak hałaśliwy. Docenić korzyści z podróży tramwajem rzecznym już mogły setki turystów.
Bilet na tramwaj rzeczny jest znacznie tańszy niż na statek.
Zarządzać parkiem będzie administracja wolnej strefy ekonomicznej „Grodnoinwiest”, której przyznano prawo do rejestracji podmiotów prawnych i indywidualnych przedsiębiorców jako rezydentów parku, do wprowadzenia (przedłużenia) umowy na warunkach działalności w parku, obsługi klientów w zakresie projektowania i budowy infrastruktury na tym terenie.
Długość Kanału Augustowskiego wynosi około 103 km, w tym część białoruska wynosi 23 km. W 2006r. została zakończona odbudowa białoruskiej części kanału, którą przeprowadzono na podstawie rysunków i planów z XIX wieku. Pomnik architektury hydrotechnicznej XIX wieku, w rekonstrukcję którego zainwestowano duże środki. Jeden z najbardziej czystych ekologicznie terenów Białorusi przyciąga turystów nie tylko jako część ekosystemu rzadkiego, ale również jako unikatowy zabytek historii. Kiedyś Kanał Augustowski był wodnym szlakiem handlowym, łączącym Wisłę z Niemnem, został zbudowany zgodnie z osiągnięciami cywilizacji europejskiej, w jego budowie brali udział najlepsi architekci. Obecnie terytorium kanału po obu stronach granicy polsko-białoruskiej również przyciąga turystów. Część polska w ciągu ostatnich czterdziestu lat odbudowywała się i stała się ulubionym miejscem dla turystów, przynosząc dobre dochody. W mieście Augustów, gdzie mieszka 30 tys. osób, w sezonie spotyka się do 300 tys. turystów.
Białoruska część kanału, która w okresie powojennym nie była wykorzystywana, przyciągała swoją nieskażoną przyrodą. Szeroka odbudowa jej zaczęła się w 2004r.
Nowa strefa gospodarczaDziś odrestaurowany kanał, który pretenduje na wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO - jeden z najbardziej popularnych szlaków turystycznych Grodzieńszczyzny.
Ale rozwój infrastruktury - nie jest celem samym w sobie. Kanał Augustowski jest nadal drogą wodną, łączącą trzy sąsiednie kraje - przepływa przez Polskę i Białoruś, a następnie wpada do Niemna, który płynie na Litwę. Otwarcie Kanału Augustowskiego w całej długości pozwoli na organizację wycieczek wodnych do Morza Bałtyckiego. W jedyny kompleks można będzie powiązać ośrodki turystyczne w Augustowie w Polsce, Druskiennikach na Litwie i strefie Porzecze-Sopoćkinie na Białorusi. Ale na razie to tylko plany.

Joomla