ZPB.by

Wednesday, Feb 26th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Społeczeństwo Turystyka Grodzieńszczyzna z lotu ptaka

Grodzieńszczyzna z lotu ptaka

Email Drukuj PDF

Prezentacja książkiPrezentacja książki
W Grodzieńskiej Bibliotece Obwodowej im. J. Karskiego na Nowym Zamku 11 lipca br. odbyła się prezentacja książki Aleksandra Łośmińskiego pt. „Ziemia Grodzieńska z lotu ptaka”.

Książka znanego fotografa grodzieńskiego została wydana przez wydawnictwo „Białoruś” w nakładzie 3000 egzemplarzy. Piękno przyrody dziewiczej oraz dzieło pracowitych rąk ludzkich przez kamerę Aleksandra Łośmińskiego otwierają się czytelnikowi w niezwykłym ujęciu.
- To dziesiąta prezentacja nowej książki w tym roku - zaznaczyła Lidia Malcewa, dyrektor grodzieńskiej biblioteki obwodowej. - A zarazem to 15 książka autorstwa Aleksandra Łośmińskiego. Tego człowieka nazywają człowiekiem-orkiestrą. W bibliotece mamy od 1993 roku ponad 80 artykułów jego autorstwa i o nim.
Zdjęcia, które ukazały się w tym przepięknym albumie, Aleksander Łośmiński wykonywał z otwartej kabiny samolotu. Zostały tu przedstawione, jak mówi autor, 18 pereł Grodzieńszczyzny - 17 rejonów obwodu oraz Grodno.
- Unikatowość książki polega na tym, że przedstawia naszą ukochaną Grodzieńszczyznę z lotu ptaka - mówił podczas prezentacji Igor Żuk, wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. -  Nie często latamy samolotami czy balonami. Piękno na tych zdjęciach jeszcze raz pokazuje, jak piękne są otaczające nas krajobrazy, jak wielką pracę wkładamy w naszą ziemię. Jeśli porównamy wcześniejsze zdjęcia autora z obecnymi, to zobaczymy historię rozwoju naszego państwa, naszego regionu, jak nasza ziemia zmienia się na lepsze. Aleksander Łośmiński jest pomysłodawcą wielu projektów. Wszystkie podobne dobre inicjatywy jako władza podtrzymujemy. Do wydania tej książki przyczynił się Siemion Szapiro, przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
- Moje książki są na wielu kontynentach: w Australii, w Ameryce, a także w różnych państwach europejskich - mówi Aleksander Łośmiński. - W księgarni grodzieńskiej poinformowano mnie, że „Ziemia Grodzieńska z lotu ptaka” powędrowała już do Francji, Włoch i USA. Cieszę się, że mogę popularyzować moją ukochaną Grodzieńszczyznę.
Aleksander Łojko, przewodniczący Działu Kultury Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, zaznaczył, że to, że grodzieński autor wydaje już 15 książkę, jest ważnym osiągnięciem w życiu kulturalnym regionu. Do zapoznania się szerokiego grona czytelników z tym dziełem 500 egzemplarzy książki zostały przekazane do bibliotek oraz 500 do szkół średnich.
- Ideę zobaczyć ziemię oczami ptaków mam od dawna - mówi Aleksander Łośmiński. -  Fotografią zajmuję się od szkoły średniej, a obecnie jest to część mojego życia. Niestety, intensywna praca jako szefa telewizji nie pozwala w dzień nawet o tym myśleć. W wolnym czasie biorę aparat, wieczorami pracuję w domu nad archiwum elektronicznym.
Mówiąc o książce autor zaznacza: „Na ziemi często nie dostrzegamy piękna, z którym spotykamy się na co dzień. Z nieba to wygląda fantastycznie: miasta i małe wioski, zamki, kościoły i cerkwie, pola i lasy, rzeki i jeziora, siedziby i ogrody... I w tym wszystkim można dostrzec rękę troskliwego gospodarza. Cieszę się, że na Grodzieńszczyźnie żyje wielu mistrzów, ludzi-pracowników, ludzi utalentowanych”.
W najbliższym czasie foto-mistrz ma drugie wydanie książki „Ziemi Nadniemeńskiej” oraz wydanie 16 książki, popularyzującej prace mistrzów grodzieńskich.
Aleksander Łośmiński - zasłużony dziennikarz Republiki Białoruś, w tym roku został odznaczony medalem Franciszka Skoryny. Od 1975 roku kieruje klubem fotograficznym „Grodno”, prowadzi aktywną działalność społeczną i oświatową. Jest inicjatorem i założycielem TV „Grodno plus”. Laureat wielu międzynarodowych konkursów fotograficznych. Autor i współtwórca wielu książek i albumów fotograficznych. W marcu w Moskwie został laureatem I. Międzynarodowego Konkursu „Najlepszy w zawodzie” za cykl prac „Moja Ziemia Grodzieńska”.

Joomla