ZPB.by

Saturday, Jun 06th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Wydarzenia Polska Festiwal nie zna granic

Festiwal nie zna granic

Email Drukuj PDF

Spotkanie artystyczne „Białystok – Grodno”Spotkanie artystyczne „Białystok – Grodno”
Zespoły mniejszości polskiej z Białorusi i mniejszości białoruskiej z Polski, a także twórcy ludowi i pisarze z obu krajów wzięli udział 31 lipca br. w XVIII. Festiwalu Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok - Grodno”.

Ponad 300 wykonawców, amatorów i profesjonalistów z obu krajów wystąpili na scenie ustawionej w parku Planty. Na stoiskach można było kupić wyroby rękodzieła ludowego oraz książki. Co roku festiwal odbywa się na zmianę - w Grodnie i Białymstoku. Głównym celem tego przedsięwzięcia kulturalnego jest rozwijanie kontaktów, przyjaźni i współpracy między mniejszościami polską na Białorusi i białoruską w Polsce, a także współpracy między narodami i między państwami, prezentacja kultury polsko-białoruskiego pogranicza. W Polsce w województwie podlaskim są największe skupiska mniejszości białoruskiej, zaś na Grodzieńszczyźnie - mniejszości polskiej na Białorusi.
Głównym organizatorem festiwalu w Białymstoku tradycyjnie występuje Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce. Przewodniczący BTSK Jan Syczewski powiedział mediom, że muzyka i kultura „rozmiękcza” wzajemne relacje dwóch narodów i pozwala je budować w imię lepszej przyszłości. Festiwal jest jedną z ważniejszych imprez organizowanych przez Towarzystwo, najstarszą organizację mniejszości białoruskiej w Polsce, uważaną też za ważnego animatora jej życia kulturalnego. Co roku organizuje też m.in. Święto Kultury Białoruskiej, ogólnopolski festiwal piosenki białoruskiej czy Noc Kupały.
Na tym festiwalu na jednej scenie zaprezentowano polskie „Hej, sokoły” i białoruską „Kupalinkę”, krakowiaka i lawonichę, i in. W tym dialogu kultur uczestniczyły ponad dwadzieścia zespołów i soliści. Z Grodzieńszczyzny do Białegostoku przyjechały: chór „Sybirak” z Lidy, chór „Credo” ze Słonimia, zespół „Wiszeńka” z Putryszek, zespół „Echo Przeszłości” z Sopoćkiń, zespół „Kronon” z Brzozówki, zespół „Kresowe Zabawy” z Lidy i zespół „Chabry” z Grodna. Zespoły ZPB świetnie zaprezentowały polskie piosenki i tańce podczas festiwalu.
Festiwal został wsparty finansowo przez samorząd województwa podlaskiego oraz prezydenta Białegostoku, a zrealizowano go z pomocą Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce.
Kolejna - już XIX - edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej i Białoruskiej odbędzie się za rok w Grodnie.

Joomla