ZPB.by

Saturday, May 30th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: O tym mówią Listy otwarte List Otwarty

List Otwarty

Email Drukuj PDF

Wychodząc z inicjatywą przygotowania i przeprowadzenia wspólnego Zjazdu Związku Polaków na Białorusi wzywam wszystkie zwaśnione strony naszej organizacji do wspólnego wysiłku w celu zjednoczenia wszystkich Polaków.
Od wielu lat obserwuję sztucznie podsycany konflikt i podział spójnej i jedynej struktury ZPB.
Rozłam zaistniał nie wśród zwykłych Polaków, a wśród dążących do władzy i panowania grupki ludzi, samozwańczo mianujących się liderami.
Działania te jednak nie podważają wiarygodności nadal patriotycznie nastawionego społeczeństwa w naszym kraju, jednak powodują, że większość aktywnych członków ZPB zrezygnowała z członkostwa. Tak dalej być nie może i nie powinno!
Ostatnie lata tak jednej, jak i drugiej stronie pokazały, iż bez współdziałania na rzecz zachowania polskości na Białorusi niczego nie możemy osiągnąć na większą skalę! Nadal tkwimy w martwym punkcie. Jestem głęboko przekonany, że nasi przodkowie, dając nam życie wraz z dziedzictwem, do którego należymy, nie chcieliby, żeby poróżniły nas sprawy materialne, błahe i przemijające. Przyszedł czas i Was, szanowni Państwo, do tego wzywam, abyśmy się wznieśli ponad własne ambicje i zrozumieli, że jesteśmy na Białorusi mniejszością narodową i jeśli będziemy dalej tkwić w podziale, to będziemy nikim.
W związku z przygotowaniami do Zjazdu ZPB w 2013 roku zwracam się również do polskich urzędów konsularnych na Białorusi oraz Polaków poza granicami naszego kraju prosząc o wsparcie nas i żeby pozwolili nam samodzielnie zdecydować o losie naszej polskiej rodziny.
Jestem otwarty na wszelkie dobre inicjatywy i zapewniam Państwa, że będę czynił wszystko, aby doszło do porozumienia pomiędzy nami.
POWRÓĆMY DO NASZYCH KORZENI Z POKORĄ I WZAJEMNĄ MIŁOŚCIĄ, ODBUDUJMY WZAJEMNE POSZANOWANIE, STWÓRZMY ZDROWĄ I WSPÓLNĄ STRUKTURĘ ZWIĄZKU.
Zapraszam do dyskusji oraz dialogu wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi.Z wyrazami szacunku
p.o. prezesa ZPB                                                 Mieczysław ŁYSY

Joomla