ZPB.by

Thursday, Jun 04th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Wydarzenia Białoruś Konferencja Mińskiego obwodowego oddziału Społecznego zjednoczenia ZPB

Konferencja Mińskiego obwodowego oddziału Społecznego zjednoczenia ZPB

Email Drukuj PDF

14 lutego 2014 r. w Iwieńcu odbyła się konferencja Mińskiego obwodowego oddziału Społecznego zjednoczenia „Związek Polaków na Białorusi”. Do udziału w konferencji powołano 30 delegatów, z nich byli obecni 28. Zadaniem zebranych było podsumować wyniki dotychczasowej działalności „ZPB” na Białorusi, oraz zagłosować na rzecz nowych członków Rady Mińskiego obwodowego oddziału „ZPB”, jak również członków Komisji kontrolno-rewizyjnej. Miało być przeprowadzono również głosowanie na rzecz przewodniczącego  Mińskiego obwodowego oddziału „ZPB”.

 

 

Pierwszym głos zabrał obecny przewodniczący Mińskiego obwodowego oddziału „ZPB” Pan Mieczysław Łysy. Krótko wspomniał o strukturze Mińskiego obwodowego oddziału „ZPB”, który ogarnia 14 oddziałów i ponad 500 członków. Wśród nich - odziały w Brzezinie, Borysowie, Wołożynie, Mołodziecznie, Klecku, Nieświeżu i inn.

W obwodzie Mińskim obecnie działają 4 Domy Polskie: w Borysowie, Iwieńcu, Nieświeżu oraz w Mińsku. Zgodnie ze Statutem, „celem działalności ZS „ZPB” jest odrodzenie i rozwój kultury polskiej, odrodzenie narodowe oraz kształtowanie świadomości narodowej”. W swojej działalności wspomniane Domy Polskie nieustannie kierują sie tym celem, w skutek czego ciekawość do studiowania języka polskiego w republice pozostaje na poziomie bardzo wysokim. Grupy osób, które uczą tutaj się języka polskiego, są wyjątkowo zróżnicowane – od dzieciaków z przedszkoli do ludzi w wieku starszym.

Trzeba zauważyć, że w ostatnie lata ilość słuchaczy kursów języka polskiego w Domie Polskim w Mińsku wzrosła do 500-600 osób, do tego jeszcze należy dodać powyżej 100 osób uczących się na zajęciach Konsultacyjnego punktu szkolnego.

W 2013-1014 rr. język polski w ramach zajęć fakultatywnych figuruje też w powiatach Wilejskim, Wołożyńskim, Dzierżyńskim, Mołodzieczeńskim, oraz w Mińskim państwowym obwodowym liceum. Na zajęcia uczęszczają 395 uczniów z 13 instytucji kształcenia. Ogólna liczba nauczycieli języka polskiego wynosi 15 osób.

Z 2010 do 2014 rr. Miński oddział obwodowy wprowadził w życie szereg imprez kulturalnych, finansowanych przez budżet obwodu, Aparat Pełnomocnika ds. Religii i Narodowości, oraz kosztem wsparcia sponsorskiego.

We wszystkich latach w organizacji dni kultury polskiej aktywnie uczestniczyły zespoły lokalnych oddziałów Mińskiego oddziału „ZPB”. Na przykład, stale biorą udział zespoły Borysowskiego oddziału – Zespół Pieśni i Tańla Ludowego „Muzyka trojecka”, dziecięcy Zespół Pieśni i Tańcu „Słoneczko”. Wołożyn jest przedstawiony Zespołem Muzyki Ludowej „Muzyki iwieniećkie” oraz kwartetem wokalnym „Wołożynka”, a Klecki oddział – dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Krzyniczka nadziei”, etc. Zespoły ustawicznie biorą udział nie tylko w Dniach kultury polskiej, lecz również również w rozmaitych festywali i konkursach skali republikańskiej, przyjeżdżają z wystepami do Polski.

W tym roku Rada Mińskiego obwodowego oddziału „ZPB” wspólnie z Białoruskim związkiem kompozytorów wystąpiła z inicjatywą organizacji muzycznego konkursu dla dzieci imienia Stanisława Moniuszki z okazji 195-tej rocznicy urodzin kompozytora białorusko-polskiego. Finał konkursu jest zaplanowany na początek maja, w Mińsku.

Oprócz tego, Rada wspólnie z innymi organizacjami wesprzeła ideę wzniesienia pomnika Stanisława Moniuszki z okazji 200-tej rocznicy jego urodzin. Mińska Rada miejska uchwaliła tę inicjatywę, pomnik pojawi się około Ratuszu miejskiego.

Dużo uwagi w swojej działalności Miński oddział obwodowy poświęca miejscom pamięci narodowej, polskim pochowaniom z czasów wojennych. Oddziały lokalne zajmują się ochroną i utrzymaniem miejsc pochowania rodaków w należnym stanie.

W przeciągu kilku lat wspólnie ze spółką żydowską i cygańską podejmują się aktywne działania skierowane na odnowienie, doprowadzenie do porządku oraz na konserwację poszczególnych obiektów obozu koncentracyjnego w Kołdyczewie około miasteczka Haradziszcza powiatu Baranowickiego. Konferencja odbyła się w miłej, przyjaznej atmosferze. W wyniku głosowania na stanowisko przewodniczącego Mińskiego oddziału obwodowego ZS „ZPB” wybrano Pana Mieczysława Łysego. Powstała również odnowiona Rada.

Przed gośćmi i uczestnikami konferencji wystąpił Zespół „Iwieńczanka”.

 

Joomla