ZPB.by

Wednesday, Feb 26th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Polacy na Białorusi Oświata Spotkanie z królową Boną Sforzą

Spotkanie z królową Boną Sforzą

Email Drukuj PDF

Dnia 16 marca 2014 roku w Pińskim oddziale miejskim ZS «SPB» odbyło się spotkanie klubu miłośników literatury i historii polskiej. Spotkanie dotyczyło tematu głównego -  «Bona Sforza - księżniczka włoska na tronie Polski». Ta wspaniała i enigmatyczna kobieta, królowa Polski, z urodzenia księżniczka włoska, w tym roku miałaby 250 lat. Według świadectw współcześników, Bonę Sforzę wyróżniała nie tylko uroda, lecz również rzadki talent polityczny.

Jej zasługi trudno przecenić, tak w stosunku do Polski jak i do Polesia. Więcej o tym członkowie klubu dowiedzieli się od Wiaczesława Iljenkowa, krajoznawcy i dziennikarza, oraz od Mariny Smirnowej, honorowego członka Pińskiego ZS «SPB», pierwszego prezesa klubu miłośników literatury i historii polskiej, będącej razem z Kardynałem Kazimierzem Świątkiem inspiratorką ruchu polskiego w Pińsku. Królowa Bona niegdyś realizowałą poważną reformę, która pozwoliła właścicielom i dzierżawcom ziemi zwiększyć włąsne zyski. Była pierwszą możnowładczyni, która rozpoczęła sprawę melioracji Polesia.

 

Posiedzenie klubu odbyło się w dziale literatury w językach obcych Centralnej biblioteki miejskiej. W latach 2013 i 2014 fundusze biblioteczne zwiększyły się również o literaturę w języku polskim. Pierwszą część książek przekazano w październiku 2013 roku dzięki kontaktom Pińskiego miejskiego klubu kobiet biznesu z organizacją społeczną “Pro Sanus” (miasto Białystok, RP). Partnerem i pomocnikiem w sprawie zbierania literatury wystąpił Jerzy Tokajuk – dziennikarz i aktywny działacz społeczny. W skutek jego starań zebrano pierwszą partię literatury z ponad 50 egzemplarzy (romanse, proza fabularna, publikacje o charakterze naukowo-poznawczym, księgi przepisów kuchni polskiej, ilustrowane książki dla dzieci). W styczniu 2014 roku, dzięki członkom republikańskiej partii Trud i Sprawiedliwość, dział literatury w językach obcych uzupełnił się o ponad 1500 egzemplarzy ksiązek, kart, portretów znanych Polaków, literatury pomocniczej. Z Warszawy dostarczono książki z historii, geografii, podręczniki i wydania metodyczne dla nauki języka polskiego, DVD-płyty z filmami dokumentalnymi.

Członkowie Pińskiego miejskiego oddziału ZS «SPB» z całego serca są wdzięczni społęcznym organizacjom Warszawy, organizacji “Pro Sanus” z Białegostoku, Jerzemu Tomajuku, członkom klubu kobiet biznesu z Pińska w osobie Ireny Żurko, członkom republikańskiej partii Trud i Sprawiedliwość, głównemu bibliotekarzowi działu literatury w językach obcych Helenie Romanowicz i wszystkim pracownikom Centralnej biblioteki miejskiej za możliwość czytania nowej literatury w języku ojczystym.

 

 

 

Prezes Pińskiego miejsckiego oddziału ZS «SPB»  L.I.Murawiejko

Joomla