ZPB.by

Monday, Sep 28th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Kartki historii Postacie

Postacie

Nasi autorzy

Email Drukuj PDF

Moje nauczycielskie, ludzkie  spotkanie z bliźnim na Białorusi

Moje nauczycielskie, ludzkie  spotkanie z bliźnim na Białorusi

 

Więcej…

Poeta myśli

Email Drukuj PDF

Poeta myśli190. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

Za życia był zupełnie odrzucany, umarł w przytułku dla bezdomnych daleko od ojczyzny. Po śmierci ziemia z jego grobu została umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu, a jego twórczość została zinterpretowana, zanalizowana i przerabiana na wszystkie strony przez każdego niemal krytyka. Jego nazwisko, obok nazwiska Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego, jest dziś synonimem polskiej poezji.
Czy jest romantykiem? Jeżeli do pojęcia romantyzmu obok ludu i postępu (…) włączyć koleje żelazne i elektryczność, z pewnością tak. Romantykiem innym niż Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Już nie romantycznym wodzem narodu, ale romantycznym literatem poddanym działaniu tych sił cywilizacyjnych, przed którymi poetów poprzedniego pokolenia chroniło emigracyjne getto i opętanie manią polskości. Po klęsce Wiosny Ludów musiały się rozsypać mury polskiego getta w Paryżu i nieuchronnym biegiem rzeczy straciła podstawę absolutyzacja sprawy narodowej. Reprezentant drugiego pokolenia emigracji, Norwid, zaczął żyć jak obywatel dwumilionowej metropolii, jak uczestnik dziewiętnastowiecznych procesów cywilizacyjnych. Romantyczność jego była ścieraniem się tych wyobrażeń, które świadomości polskiej narzuciło pokolenie Mickiewicza, z tymi wyobrażeniami, które były kształtowane przez długie lata paryskiego życia.

Więcej…

Ogród botaniczny w Grodnie

Email Drukuj PDF

Kartki historiiKartki historii
W roku 1775 przybył z Francji do Grodna, na zaproszenie nadwornego podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, francuski uczony, lekarz i botanik Jan Emanuel Gilibert, który tu został profesorem medycyny, chirurgii i historii naturalnej w nowo zorganizowanej Szkole Medycznej.
W tymże 1775r. założony został w Grodnie Królewski Ogród Botaniczny, zaś jego kierownictwo powierzono J. Gilibertowi.

Więcej…

Apostoł Jezusa Chrystusa

Email Drukuj PDF

110. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego110. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego
Najbardziej zwięzłą, a jednocześnie autorytatywną odpowiedź na pytanie: „Co Kościół katolicki i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?” dał Ojciec Święty Jan Paweł II po swoim wyborze na Stolicę Apostolską.

Więcej…

Jubileusz profesora Giliberta

Email Drukuj PDF

Jubileusz profesora Giliberta2 lipca minęła 270. rocznica urodzin znanego lekarza francuskiego, naukowcy i działacza społecznego Jeana Emmanuela Giliberta (1741-1814). W okresie 1775-1781 na zaproszenie króla Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego pracował w Grodnie. W tym czasie dokonał wielu rzeczy i jego imię zostało uwiecznione w historii miasta.

Więcej…

Strona 1 z 3

Joomla