ZPB.by

Monday, Sep 28th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Społeczeństwo Prawo

Prawo

Apelowanie o bezstronność

Email Drukuj PDF

AkcjaAkcja
13 sierpnia br. przed Konsulatem Generalnym RP w Grodnie odbyło się pikietowanie, zorganizowane przez grupę młodzieży z BRZM, przedstawicieli kierownictwa ZPB i Grodzieńskiego Miejskiego Oddziału ZPB. Celem akcji było zwrócenie uwagi władz polskich na śledztwo w sprawie śmierci lidera polskiej partii „Samoobrona” Andrzeja Leppera. Około 30 osób przyszło z transparentami o treści: „Wymagamy obiektywnego śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Leppera”.

Więcej…

W nowym domu

Email Drukuj PDF

Filia uczelni w Grodnie17 grudnia br. przy ul. Mostowej w Grodnie nad lewym brzegiem Niemna odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku filii Białoruskiego Instytutu Prawa (BIP), z którym sąsiadować będzie Grodzieńskie Technikum Biznesu i Prawa. Zrekonstruowany na wzór 1867r. budynek, w którym mieszczą się owe instytucje edukacyjne, jest zabytkiem historycznym miasta. W niedawnych czasach w tych ścianach pracowała fabryka cienkiego sukna, która została wybudowana jeszcze w 1867r. jako fabryka produkująca machorkę (grodzieńskiego przemysłowcy I. Szereszewskiego) i niejednokrotnie była przebudowywana. W XIV w. na tym miejscu znajdowała się drewniana rotunda, w XVII w. był tu drewniany kościół karmelitów, w XVIII w. to już był wielki pałac Murawskiego. Teraz budynek zrekonstruowano dla potrzeb Białoruskiego Instytutu Prawa.

Więcej…

Ruch przygraniczny

Email Drukuj PDF

Spis miescowościDeputowani Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś 11 listopada na posiedzeniu VI. sesji ratyfikowali międzyrządową umowę Białorusi i Polski o zasadach ruchu przygranicznego.  17 listopada podczas V. sesji Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi deputowani również ratyfikowali umowę.

Więcej…

KRASP obradowała w Szczecinie

Email Drukuj PDF

PolskaNa początku listopada br. obradowała w Szczecinie, na tamtejszym uniwersytecie, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konferencję - poświęconą m.in. kwestiom dotyczącym wchodzącego w życie pakietu ustaw reformujących system nauki; nowelizacji ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; a także akredytacji środowiskowej - poprzedzało posiedzenie Prezydium KRASP.

Więcej…

Joomla