ZPB.by

Saturday, Jun 06th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Kartki historii

Kartki historii

Wyjątkowa postać

Email Drukuj PDF

Rok 2011Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 grudnia 2010r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. W tekście uchwały czytamy: „W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki”.

Więcej…

Właściwi i niewłaściwi

Email Drukuj PDF

Działalność Ambasady i Konsulatu Generalnego PRL w WellingtonieOficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Nową Zelandią a Polską po II wojnie światowej, nawiązane zostały w roku 1973. Wcześniej w stolicy Nowej Zelandii w Wellingtonie znajdował się tylko Konsulat Generalny PRL, który bezskutecznie starał się o nawiązanie kontaktów z tamtejszymi organizacjami polonijnymi.

Więcej…

Hetmańskie mogiły na Ukrainie

Email Drukuj PDF

Nowe tytułyO swojej nowej książce opowiada prof. dr hab. Serhiej Segeda, etnolog i antropolog z Kijowa, kierownik Zakładu Etnologii i Etnografii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej…

Azjatycka chytrość komandarma

Email Drukuj PDF

Losy na KresachPrzejeżdżający przez przejście „Warszawski Most” w Brześciu nad Bugiem na ogół nie zdają sobie sprawy, że w tym miejscu granica między Polską a ówczesnym ZSRR powstała wskutek „azjatyckiej chytrości”. Wykazał ją Michaił Kowalew, komandarm II rangi, dowodzący frontem białoruskim, zajmującym białoruskie Kresy. Pisze o tym w znakomitej książce „Anatomija nienawisti” Rusko-Polskie konflikty w XVII-XX w.  Anatolij Taras. Gdy 5 października otrzymał rozkaz wycofania swych wojsk na linię nowej ostatecznie wyznaczonej przez Ribbentropa i Mołotowa granicy między Niemcami a ZSRR, nie był z niego zadowolony. Podległe mu zagony stały m.in. w Suwałkach, Białej Podlaskiej, Siedlcach, Łukowie i Sokołowie Podlaskim. Kowalew wycofując się na linię Bugu polecił ogołocić zajmowane tereny z wszystkiego, co tylko nadawało się do zrabowania. W sumie z niewielkiej w końcu części zajętej Polski, obejmującej zasięgiem około trzech powiatów bielsko- podlaskiego, siedleckiego i suwalskiego wywieźli do ZSRR 3942 wagony ładunku. Gdy podwładni Kowalewa zajmowali się rabunkiem, on sam wysłał do Moskwy następujący telegram: „Ustanowiona granica na rzece Bug w rejonie Brześcia Litewskiego jest skrajnie niewygodna dla nas z następujących przyczyn: miasto Brześć granica dzieli na dwie części- zachodni obwód fortów dostanie się Niemcom; przy bliskości granicy niemożliwe stanie się wykorzystywanie w pełni bogatego zasobu koszar w Brześciu, węzeł kolejowy i samo miasto będzie się znajdować w strefie ognia z broni maszynowej, przeprawy przez rzekę Bug nie będą zabezpieczone odpowiednim terytorium. Duże, godne uwagi lotnisko przy wsi Małaszewicze dostanie się Niemcom. Dowodzący frontem prosi o ponowny przegląd granicy w rejonie Brześcia Litewskiego”.

Więcej…

Lekarz i działacz społeczny

Email Drukuj PDF

Znani grodnianieWielu lekarzy, którzy pracowali w Grodnie w pierwszej połowie XX wieku, wraz z praktyką lekarską aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym. Wśród najbardziej wyróżniających się był Aleksander Talhejm. W historii miasta pozostawił znaczny ślad, zajmując się działalnością kulturalno-oświatową. O nim jest mało publikacji, lecz i one nie są pozbawione nieścisłości, które nawet trafiły do encyklopedii.

Aleksander, s. Karola, pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej dawnego niemieckiego rodu  von Talhejmów. Urodził się 20 czerwca (2 lipca) 1873r. w Warszawie. Jego ojciec - Karol, s. Aleksandra, służył jako kasjer w resorcie skarbu guberni warszawskiej. Posiadał niewielki majątek Putryszki w pobliżu Grodna. W tym majątku latem lubiła spędzać czas znana pisarka grodzieńska Eliza Orzeszkowa.

Więcej…

Strona 5 z 7

Joomla