Z wizytą do Grodna

Drukuj

Z wizytą do GrodnaW dniach 13-15 kwietnia br. w Grodnie gościli przedstawiciele Słupska, naszego miasta partnerskiego w Polsce.

Grodno i polski Słupsk oficjalnie zostały miastami partnerskimi 30 lipca 2010r. Stosowne porozumienie zawarto w Słupsku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. Umowa zakłada, że miasta partnerskie będą działać na rzecz korzystnego klimatu w rozwoju stosunków międzynarodowych. Współpraca ma być realizowana na wielu płaszczyznach, m.in.: społecznej, gospodarczej i kulturalnej. W skład 11-osobowej delegacji pod kierownictwem Ryszarda Kwiatkowskiego, wiceburmistrza Ustki i b. wiceprezydenta Słupska, wchodzili m.in. przedstawiciele samorządu, wydziału oświaty (Bogdan Leszuk, dyrektor Działu Oświaty, Anna Sadlak, zastępca dyrektora Działu Oświaty) oraz kierownictwa instytucji edukacyjnych (Mariusz Domański, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Renata Jolanta Draszanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Bogdan Musznicki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Józefa Budzik, dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8, Krystyna Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 i inni).
Jak powiedział Ryszard Kwiatkowski, głównym celem wizyty było zapoznanie się z Grodzieńszczyzną, poznanie jej gospodarczego i duchowo-kulturalnego potencjału, w celu ustalenia obszarów dalszej współpracy. Wizyta miała na celu także zapoznania się z białoruskim systemem edukacji oraz podpisanie wspólnych porozumień. Polska delegacja zainteresowana była poznaniem możliwości rozwoju miejskiej branży turystyki, także przedstawiła różnorakie propozycje turystyczne swego regionu.
14 kwietnia w Grodzieńskim Miejskim Komitecie Wykonawczym odbyło się spotkanie polskiej delegacji z przedstawicielami administracji miasta i grodzieńskich organizacji turystycznych. Borys Koziełkow, przewodniczący Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, przedstawił prezentację multimedialną Grodna, po czym strony omówiły stan i perspektywy współpracy wielostronnej.
W trakcie pobytu członkowie delegacji ze Słupska odwiedzili Polską Szkołę w Grodnie, przedszkole nr 100, Szkołę Średnią nr 37, gdzie została podpisana umowa o współpracy. Podczas wycieczki po mieście Polacy mieli okazję zapoznać się z historią i zabytkami Grodna.
15 kwietnia delegacja ze Słupska odwiedziła siedzibę główną ZPB. Gości powitał Stanisław Siemaszko, prezes ZPB, oraz przedstawiciele organizacji. Podczas spotkania rozmawiali o działalności organizacji i sytuacji Polaków na Białorusi. Tatiana Zaleska-Ignacik, redaktor naczelna Głosu, opowiedziała o kierunkach działalności ZPB, o przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych przeprowadzanych przez Związek Polaków na Białorusi. Podczas spotkania została poruszona także kwestia zakazów wjazdu aktywistów organizacji do Polski.
Edward Kołosza, radca prawny ZPB, przedstawił swoją opinię na sytuację wokół ZPB: „Sytuacja wygląda paradoksalne. Studiowałem w Polsce 8 lat, nie należałem wtedy jeszcze do żadnej organizacji. Uczyłem się tam demokracji, kształtowałem własne zdanie, a ponieważ go mam - jestem teraz w tej organizacji. Nigdzie nie wypowiadałem się przeciwko Państwu Polskiemu, nie występowałem publicznie, nikogo nie oskarżałem. Nie rozumiem, dlaczego stanowię zagrożenie dla Państwa Polskiego? Tylko dlatego, że nie przyłączyłem się do innej grupy w 2005r., dziś zakazano mi wjazdu do Polski i wszystkich krajów UE. Tylko to nie demokracja, której się uczyłem”.
Po spotkaniu w siedzibie ZPB delegacja udała się do Szkoły Średniej nr 13, gdzie zapoznała się z jej pracą.

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru