Posiedzenie Rady Naczelnej

Drukuj

W miniony piątek, 14 listopada, w Domu Polskim w Iwieńcu (prezes miejscowego oddziału Stanisław Buraczewski) odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej (RN) ZPB,prowadzone przez Prezesa RN Jerzego Żurawowicza.

Podczas posiedzenia omówione zostały następujące kwestie:Prezes ZPB Mieczysław Łysyzłożył sprawozdanie z wykonania decyzji poprzedniej RN, w szczególności, o zakończeniu wszystkich procedur prawnych związanych ze zmianą adresuprawnego ZPB z Grodna na Mińsk. Obecnie siedziba główna organizacji znajduje się przy ulicy Sołomiennaja 23 w Mińsku. W sprawie funkcjonowania Domów Polskich została powołana komisjado zbadania sytuacji na miejscach. Postanowiono również otworzyć nowy Oddział Poleski ZS „Związek Polaków na Białorusi”,podjęta decyzja o zmianie adresu siedziby i nazwy oddziałów rejonu Ostrowieckiego. Omówiono również kwestie planowaniapracy na przyszły rok, m.in. o udziale w X Festiwalu Kultur Narodowych, możliwości zmiany formatu imprezy „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów”, biorąc pod uwagę propozycje strony polskiej o organizacji święta po stronie Polski oraz imprezie z okazji 75. urodzin Czesława Niemena.

 

Do składu Rady Naczelnej wprowadzony został z rezerwy nowy członek – Igor Chodos z oddziału w Mohylewie. Jednogłośnie postanowiono wyłączyć Edwarda Kołoszęz członków ZPB, zgodnie z pkt 4.6 Statutu. Po zakończeniu oficjalnej części dla uczestników posiedzeniai mieszkańców Iwieńcawystąpił zespół „Iweńczanka”.

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru