Posiedzenie Rady Naczelnej ZPB

Drukuj

Dnia 1 marca 2014 r. w Lidzie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej.

Rada rozpatrzyła zagadnienia organizacji Konkursu ortograficznego, kolejnego 10. festiwalu Polonez-2014 w mieście Słonim, oraz udziału ZPB w 10. Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie.

Duży niepokój Rady wywołuje kwestia długów Doma Polskiego w Szczuczynie, w związku z czym opracowano plan działań na rzecz ich zmniejszenia i spłacenia.

Rozpatrzono apel Karola Chudoby, prezesa Stowarzyszenia „Kresów”, nawołującego do „pilnego zebrania Rady Naczelnej, ustalenia nowej koncepcji Związku praworządnego i demokratycznego bez polityki i bez walki z Prezydentem”. Stanowczo zaznaczył, że „Związek ma pracować dla dobra Polaków i Białorusi”. Poruszył też zagadnienie konieczności uchwalenia zjednoczenia ruchu Związkowego. Według opinii Karola Chudoby, należy „uzgodnić z Radą Związku nr 2. termin Walnego zgromadzenia i wybrać nowy jeden Zarząd Jednego ZPB”.

Pod koniec posiedzenia Rada Naczelna zatwierdziła sprawozdania organizacji za rok 2013.

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru